Loading... Please wait...

Naše novosti


Filmska traka 8mm super8mm i 16mm

Profesionalni telekino za presnimavanje sa celuloidnih traka na DVD.

Kvalitet je perfektan i ne uporediv sa načinom kada se snima sa platna ili sa prizmom.

3CCD kamera je pozicionirana da gleda direktno u kvadrat projektora koji je preuređen da prati sinhronizovano frekvenciju filma tako da nema flikera i treperenja u slici. Pogledajte primer.

    Za više informacija, kontaktirajte nas.